De uitdaging

In slechts 4 jaar was deze start-up gegroeid van een olijk duo pret-ondernemers naar een marketingbedrijfje van 12 medewerkers. De groeiperspectieven waren er, maar de uitval aan medewerkers en gebrekkige communicatie zorgden waren een enorme rem om dit potentieel te benutten. Actie was dringend nodig om het momentum te behouden!

 

Onze oplossing

Alvorens van start te gaan was het noodzakelijk om eerst de voorgeschiedenis van de onderneming in kaart te brengen en vooral waar ze naartoe wilden gaan. Een geoliede organisatie vertrekt vanuit de bedrijfsdoelen en vertaalt deze dan naar concrete doelen voor het team. Na twee lange en intense gesprekken brachten we het brede perspectief in kaart, evenals de valkuilen waar ze op botsten. We hadden een vertrekpunt en konden beginnen bouwen.

Ook de input van de medewerkers werd gevraagd om het DNA van de organisatie in kaart te brengen en de bestaande HR aanpak in vraag te stellen. De bevindingen waren duidelijk:

  • De medewerkers hadden geen zicht meer op de richting waar de organisatie naartoe ging. Niet het gebrek aan visie, maar het gebrek aan communicatie was hierin het probleem.
  • Het grote verloop aan mensen kwam veelal door de gebrekkige communicatie, maar evenzeer door de grote werklast en onduidelijke taakbeschrijvingen van de medewerkers. Dit gebeurt veelal in een start-up: iedereen is flexibel en structuur ontbreekt vaak.
  • Niet de juiste mensen werden aangeworven. Er werd aangeworven op basis van buikgevoel en persoonlijke klik, niet op basis van nood en vaardigheden. Een grote bottle-neck op de groei van de organisatie.
  • De mensen waren héél loyaal tegenover de organisatie, maar konden het werk niet bijbenen door de verouderde infrastructuur en beperkte omkadering. De zaakvoerders waren veelal buitenshuis (sales) en het schip stond stuurloos aan wal. 

Genoeg argumenten dus om de onderneming gedurende 6 maanden te begeleiden in het optimaliseren van hun HR aanpak. In 4 dagen per maand konden we de nodige processen, afspraken en templates klaarmaken voor een geolied HR beleid. Zo hebben we onder meer:

 

Resultaat

Na zes maanden werd de samenwerking geëvalueerd en werd besloten dit verder te zetten vanuit een adviserende rol. Eenmaal per maand gaan we nog steeds langs om als klankbord alles te overzien en de vinger aan de pols te houden. Als lid van de raad van advies proberen we dan ook de doelen van de organisatie te vertalen naar de medewerkers.

Ondersteuning en kennis nodig op vlak van HR?

Anne-Sophie maakt graag tijd vrij om de juiste oplossing te vinden.

 

Contacteer Anne-Sophie

Anne-Sophie Bossuyt van Brighthouse