De uitdaging

Door de sterke groei van PDS de afgelopen jaren, wenst de organisatie ook te evolueren naar een sterke interne organisatie en HR-beleid. In die context werd onder meer Brighthouse aangesproken om de verdere professionalisering van het HR-beleid in goede banen te leiden. We lichten hieronder graag even toe hoe we PDS naar dit doel toe begeleid hebben.  

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Onze oplossing  

Tijdens een eerste kennismaking met de klant, merkten we een heel aantal groeipijnen in de organisatie, waar de vinger niet meteen gelegd kon worden op wat er precies nodig is. We besloten samen al snel over te gaan tot een HR-Traject. Aan de hand van een rondvraag en gesprekken bij zowel werknemers als werkgever, werden de sterktes en valkuilen van de organisatie in kaart gebracht. Aan de hand van een grondige analyse van dit resultaat, werd een actieplan opgesteld en advies geformuleerd naar de toekomst toe.

 

Man loopt door automatische schuifdeur

 

Analyse

Via de analyse uit het HR-Traject, kwam naar voren dat er nood was aan helderheid binnen de verschillende verantwoordelijkheden en rollen in de organisatie. Een duidelijke en weloverwogen structuur ontbreekt op heden hiervoor, alsook een systeem om doelen en resultaten op te volgen. Daarnaast, werden er ook groeinoden op vlak van communicatie en samenwerking geïdentificeerd.

Op basis van de analyse en resultaten hiervan, werden volgende acties naar voren gebracht en ondernomen:

  • We zijn gestart met het uitwerken van het organogram. Vertrekkend vanuit de bedrijfsdoelen en de visie voor de toekomst, werd een organogram van de organisatie uitgetekend.
  • Op basis hiervan, werden rolomschrijvingen uitgewerkt. Op die manier werden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf verhelderd.

 

Actieplan

Na dat deze stappen werden uitgezet, kon er van deze stevige basis verder ingespeeld worden op de noden binnen de organisatie.

  • Zo werd er in een volgende fase een performance management systeem op poten gezet. PDS & Brighthouse zijn samen op zoek gegaan naar een proces dat de organisatiedoelstellingen verbindt met de individuele werknemers. De focus werd gelegd op het betrekken en monitoren van alle werknemers, waarbij sterk werd ingezet op wederzijdse feedback.
  • Hieraan gekoppeld, werden er ook initiatieven genomen om in te zetten op Engagement. Vanuit het idee dan betrokken medewerkers zorgen voor warme klantenrelaties en engagement meer is dan enkel een jaarlijkse teambuilding, werd er een jaarkalender uitgestippeld en concrete initiatieven uitgewerkt.
  • Naast deze twee interne focussen, hebben we ook actie ondernomen op vlak van Employer Branding. Om de juiste mensen aan te trekken, maar ook om hun huidige mensen te behouden, werd een Employer Value Strategie opgezet.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Resultaat

Een eerste evaluatiemeeting volgde na 6 maanden samenwerken. Om de zes maanden doen we een tussentijdse evaluatie om te kijken hoever onze genomen acties evolueren:

  • De oefening rond het organisatie ontwerp bracht helderheid binnen het bedrijf en zorgde voor een duidelijk afbakening van rollen & verantwoordelijkheden.
  • Het opzetten van de performance management cyclus zorgde voor meer inzichten op verschillende niveaus binnen de organisatie. Doelen en plannen worden gedeeld, wat de wendbaarheid van de organisatie en medewerker vergrootte.
  • Ook de feedback over de betrokkenheid van de werknemers is tot op heden positief geëvolueerd. Medewerkers werden reeds aangezet tot zelfreflectie en kregen zo ook meer grip op de eigen werkzaamheden.

Nog volop in samenwerking, zetten PDS en Brighthouse de verdere optimalisatie en versterking van het HR beleid voort. Brighthouse en PDS zetten in op een actieve kennisdeling en nauwe afstemming om zich van resultaat en een futureproof organisatie te garanderen.

Versterk je organisatie samen met Brighthouse

Anne-Sophie Bossuyt

Contacteer Anne-Sophie