De uitdaging

De druk lag hoog voor dit bedrijf in de textiel. Hierdoor was er, ondanks alle openstaande jobs, nog vraag naar extra personeel. De kost van de traditionele rekruteringsmethodes lag ontzettend hoog en de kwaliteit van instroom was eerder beperkt. Er was een bestaand verwijzingsprogramma, maar er was geen uitgewerkte strategie.

Het probleem? Een ondoordachte - en dus ook inefficiënte - rekruteringsaanpak die veel geld kostte, maar weinig instroom genereerde. Bovendien zagen weinig werknemers zichzelf als actieve ambassadeurs voor hun bedrijf. Uit een bevraging bleek dat werknemers niet goed wisten hoe zij iemand konden aanbrengen voor een vacature. Actie was dringend nodig om onder de wervingsdruk te geraken.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Onze oplossing

Als eerste stap werkten we een wervingsfunnel uit die de instroom drastisch zou doen toenemen en de kosten de omgekeerde zou drukken. Ook een eerste aanzet tot employer branding werd uitgewerkt in samenspraak met de interne marketingafdeling. Naast een hertekende carrièrepagina en het herwerkte functieomschrijvingen werd enkele gerichte campagnes uitgetekend om de vacatures tot bij de gewenste doelgroep te brengen.

De eerste aanzet was gegeven en de eerste kandidaten stroomden binnen. De kost van selectiekantoren werd op deze manier al drastisch gedrukt, mede door een selectie in de partners om kwaliteit en prijs goed in balans te krijgen. 

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Daarnaast werd ook gekeken hoe we meer instroom konden generen via de eigen medewerkers. Daar kwamen we al snel uit bij onze betrouwbare partner Nakama. Samen trokken we naar de werknemers van het bedrijf en deden bevragings- en analyse interviews. Na een duidelijk beeld te hebben geschetst van de huidige situatie, visie en beschikbare tool-set, werd een Ambassador-programma uitgewerkt met Nakama‘s referral platform en bijhorende software stapsgewijs geïmplementeerd in het bedrijf. 

Een gecentraliseerd referral platform van Nakama werd opgezet met opties voor zowel direct als indirecte verwijzingsmogelijkheden, community building opties én een gamificatie van het referral proces. Door onze grondige analyse werd er beslist om voor dit logistiek bedrijf een monetaire beloningsstrategie te implementeren die werknemers vergoedingen geeft voor het behalen van de verschillende stappen in het rekruteringsproces. 

Nakama Referral Recruitment Platform

 

Het resultaat

Binnen 3 maanden vormde er zich al snel een employee community, wat zich toonde in het gebruik van het referral platform. Negen maanden na het implementeren van de nieuwe wervingsstrategie en het platform zagen wij de volgende resultaten:

  • De flow van openstaande vacatures was verminderd van 27% naar 9%
  • Medewerkers voelden zich meer betrokken bij het rekruteringsproces door integratie van het Nakama platform
  • De kost van selectiekantoren was met maar liefst 50% gereduceerd
  • Door het ambassador-programma voelden de medewerkers zich vertrouwd en dichter bij mekaar
  • Het aantal werknemers dat actief content deelde op social media en kandidaten aanbracht steeg van 3 naar 28 werknemers

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

Ook op zoek naar meer instroom aan kandidaten?

Anne-Sophie Bossuyt

Contacteer Anne-Sophie