De uitdaging

Een grote speler uit de financiële sector werd geconfronteerd met de uitdaging om een 'people & leadership strategy' uit te tekenen dat in lijn lag met de digitale transformatie die ze aan het doormaken waren. Een grote uitdaging in een jaar waarin de omzet bijna verdubbelde en via verschillende overnames het personeelsaantal drastisch verhoogd was (x1.7). Dit zorgde voor heel wat druk op de bedrijfscultuur en het management die deze transitie mee begeleide.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Onze oplossing

Om een aanpak te creëren die toekomstgericht was, werd een heldere HR-strategie uitgetekend via ons HR-Traject:

 1. We vertrokken vanuit het DNA en de visie van de organisatie om te zien wat de organisatie en alle medewerkers typeert. Via workshops werd ervoor gezorgd dat dit gedragen en vooral uitgedragen werd door alle managers.
   
 2. Ook de bedrijfsdoelen werden in kaart gebracht. Niet enkel deze van het volgende jaar, maar een meerjarenplan waardoor we konden anticiperen op wat komen zou.
   
 3. Er werd een HR-Scan uitgevoerd die duidelijk maakte waar de sterktes en pijnpunten van de organisatie lagen en waar actie vereist was.
   

 4. Op basis van de audit en de versplinterde bedrijfscultuur werd een leiderschapsmodel en -cultuur geïmplementeerd die punt 1 en 2 structureel versterkte. Zeker in een context van heel veel verandering is dit cruciaal.
   

 5. Er werd een nieuw organogram uitgetekend die helder en efficiënt was. Deze werd heel snel omarmd door de medewerkers omdat ze de communicatie en samenwerking drastisch verbeterden.
   
 6. De uitrol van enkele actiepunten die voortkwamen uit de HR-Scan, zoals een aangepaste wervingsstrategie en up-to-date workflow waar alle nieuwe entiteiten in opgenomen waren. Ook het evaluatiesysteem werd onder de loep genomen.
   

 7. Er werden ambassadeurs en werkgroepen geïmplementeerd om toekomstige veranderingen en projecten te ondersteunen en feedback te krijgen van onderuit. Vervolgens werd met in overleg met deze ambassadeurs een agenda en budget opgesteld voor projecten van het komende jaar. Zo werd draagkracht ook vertaald in daadkracht.
   

Na 6 maanden werd een nieuwe (beknopte) opvolg-scan uitgevoerd om alle veranderingen te monitoren en deze zal 6-maandelijks herhaald worden gedurende de eerste 2 jaar (nadien jaarlijks).

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Resultaat

De resultaten van de opvolg-Audit gaf drastische verbeteringen aan op vlak van draagvlak:

 • Uiteindelijk namen we een stijging in productiviteit waar van maar liefst 18%.
 • De managers binnen de organisatie scoorden maar liefst 13% beter op vlak van communicatie en samenwerking.
 • De omzetgroei werd behaald en de medewerkers gaven aan hun rol (en verantwoordelijkheden) binnen de organisatie duidelijker te zien (belangrijk het kader van 'purpose')

Daarnaast gaf ook het HR-team aan dat ze nu een duidelijk en praktische kapstok hebben om  op verder te bouwen, waar ze in het verleden structuur en langetermijnvisie misten.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

Benieuwd hoe we je kunnen ondersteunen naar groei?

Anne-Sophie Bossuyt

Contacteer Anne-Sophie