Bright Leads Programma

Vanuit Brighthouse geloven we dat groei pas mogelijk is als we elkaar versterken. Daarom belonen we onze partners ook graag voor de leads die ze aanbrengen en waar we effectief verder mee aan de slag kunnen.

Stoot je dus op een opdracht of vraag waar we vanuit Brighthouse kunnen helpen? Aarzel niet om ons op de hoogte te brengen met ons 'Bright Leads' programma! Als we samen erin slagen om deze opdracht binnen te halen, belonen we je graag met een leuke compensatie!

 

Ga aan de slag door ons formulier in te vullen

Hoe pakken we dit samen aan?

 1. Hou Brighthouse steeds in gedachten als je (potentiële) opdrachten voor ogen krijgt
 2. Neem contact op met de bevoegde personen binnen de organisatie om Brighthouse te introduceren
 3. Stuur in samenspraak met de onderneming diens gegevens aan ons door via deze pagina
 4. Samen halen we de opdracht binnen onder de vleugels van Brighthouse
 5. We belonen je graag met 15% op onze vergoeding bij deze opdracht, conform onze (onderstaande) voorwaarden
 6. Je kan ongelimiteerd leads doorsturen en je beloning opeisen

 

Ga aan de slag door ons formulier in te vullen

Voorwaarden bij ‘Bright Leads-programma'

De uitbetaling van de leadfee aan de connector is onderhevig aan volgende voorwaarden.

Wanneer Brighthouse via bemiddeling van een derde partij een nieuwe opdracht binnenhaalt bij een Klant, dient integraal aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

 • De registratie van de lead door de connector is volledig en correct gebeurd, wat betekent dat het volledige formulier correct werd ingevuld en de opdracht nog niet gekend was in de database van Brighthouse.
 • De opdracht die binnengehaald wordt door Brighthouse strookt met de leadinfo die werd opgenomen bij de registratie van de lead (registratieformulier)
 • De invulling van de opdracht gebeurt door (een partner van) Brighthouse en vindt plaats binnen de 6 maanden na de registratie van de lead door de connector.
 • De compensatie voor de leads dient als volgt te worden berekend:
  • Bij een eenmalig project (vaste fee, inclusief opleidingen) is de compensatie gelijk aan 15% van de totaalfactuur van het project (exclusief btw) met een plafond van € 1.500;
  • Bij het aanbrengen van een opdracht in het kader van outsourcing (maandfacturatie, inclusief coaching) wordt de factuur beperkt tot 15% van de eerste volledige maandfactuur met een plafond van € 1.500;
 • Indien de Lead conform de voorwaarden werd aangebracht, neemt Brighthouse contact op met de connector met een kopij van de door Brighthouse aan de onderneming doorgestuurde factuur. De connector kan hierop een factuur sturen naar Brighthouse (Brighthouse BV, BE 0670.603.659) gelijk aan 15% op het gefactureerde bedrag (exclusief btw, met een plafond van € 1.500). De factuur dient te worden verzonden aan Brighthouse binnen de 30 dagen volgend op het informeren van de connector door Brighthouse over de facturatie.
 • De leadfee heeft enkel betrekking op het initiële project die voortkomt uit de door de connector aangebrachte Lead en is niet (opnieuw) vorderbaar voor nieuwe of recurrente opdrachten die voortkomen uit deze lead.
 • De factuur van de connector zal pas betaald worden wanneer we de volledige betaling van de opdracht door de opdrachtgever hebben ontvangen bij Brighthouse.
 • Nieuwe of recurrente opdrachten die uit een door de connector aangebracht opdrachtgever (of opdracht) door Brighthouse worden opgenomen, kunnen niet aanzien worden als aangebracht door de connector.
 • De door de connector aangebrachte opdracht heeft een facturatiewaarde (exclusief btw) van minstens € 200
 • De connector heeft de eigen verantwoordelijkheid om elke opdracht(gever) die hij/zij doorstuurt naar Brighthouse op de hoogte te brengen hiervan en zijn/haar toestemming te hebben gekregen. 
 • De connector houdt steeds rekening met wettelijke beperkingen bij het doorsturen van contactgegevens en op vlak van privacy en data bescherming. De connector erkend aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor het niet-wettelijk omgaan met privacy- en datagegevens.
 • Deze voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht en de jurisdictie van de rechtbank van Gent.

 

Ga aan de slag door ons formulier in te vullen

 

Brighthouse eigent zich het recht toe deze voorwaarden ten allen tijde te kunnen aanpassen, mits verwittiging aan de connectoren die in het verleden reeds een lead hebben doorgegeven en die nog steeds in beheer staat van Brighthouse.