Wat is jouw bedrijfscultuur?

Misschien gebruik je het zelf wel eens als je het over je bedrijf hebt: de ‘bedrijfscultuur’. Maar wat is een bedrijfscultuur eigenlijk? Hoe omschrijf je het? En waarom is het zo belangrijk om het te duiden? We vertellen je wat een bedrijfscultuur precies is en helpen je die van jou te definiëren.

Wat is bedrijfscultuur eigenlijk?

Een simpele vraag, maar niet zo eenvoudig te beantwoorden. Eigenlijk is het kortweg hoe het er in het dagelijkse leven aan toegaat in je bedrijf. Dat is natuurlijk heel ruim, want er zijn veel zaken die aan die cultuur bijdragen. Dat gaat dan om de manier van werken, maar ook de vergadercultuur, de ongeschreven dresscode, hoe collega’s met elkaar omgaan, hoe meetings verlopen en hoe vaak er vergaderd wordt, welke regels er gelden...

Je zou kunnen zeggen dat het de gewoontes en het karakter van je bedrijf zijn of het geheel aan normen en waarden op de werkvloer.

Een andere manier om het te omschrijven is dat het de manier is waarop leden van een bedrijf zich gedragen. Onderling, maar ook naar externen toe.

Een bedrijfscultuur kan je niet opleggen. Het is iets dat historisch groeit en in stand gehouden wordt door iedereen in de organisatie. Dat maakt dat het ook heel moeilijk te veranderen is, mocht dat nodig zijn.

Je bedrijfscultuur beschrijven

Het definiëren van je bedrijfscultuur is niet alleen van belang voor jezelf en je imago, het is ook belangrijk voor potentiële werknemers. Door je bedrijfscultuur zo accuraat mogelijk aan hen over te brengen, kunnen zij beter inschatten of die cultuur bij hen past en of ze dus gaan aarden bij jou of niet. Door dat op voorhand goed te kunnen inschatten, vermijd je dat mensen afhaken omdat ze niet blijken te passen binnen je bedrijfscultuur.

Om je bedrijfscultuur in woorden te vatten, kan je jezelf volgende vragen stellen:

  • Wat zijn de normen en waarden van je bedrijf?
  • Hoe uiten die waarden zich intern? In welke regels/omgangsvormen/gewoontes?
  • Hoe gaan jullie met elkaar om en met externen?

Wees zo eerlijk mogelijk in de omschrijving en blijf ver weg van clichés en bewoordingen van hoe je het zou willen. Door jezelf bijvoorbeeld te omschrijven als ‘hands-on, met korte lijnen en open-minded’, onderscheid je je nauwelijks van concurrenten. Bovendien zijn het weinig verhelderende termen.

Probeer je cultuur liever te vatten door vragen te beantwoorden als:

  • Gaat het er formeel aan toe of eerder casual?
  • Welke vergadercultuur hebben jullie?
  • Zijn er strakke regels?
  • Werken jullie proces of resultaatgericht?
  • Wordt waardering spontaan geuit of moet je jezelf in de spotlights werken?
  • Gaan collega’s familiaal met elkaar om of eerder afstandelijk?

Voorbeelden maken vaak veel duidelijk. Blijven collega’s vaak plakken op vrijdagavond? Wordt er aan yoga gedaan over de middag? Is het een ongeschreven regel dat je iemand met een hoofdtelefoon niet stoort?

Al die weetjes helpen om de bedrijfscultuur beter te beschrijven.

In het kort

De ‘bedrijfscultuur’ is kort gezegd het geheel aan normen en waarden dat op de werkvloer geldt. Die cultuur wordt gedragen en uitgedragen door iedereen op het werk. Een accurate omschrijving van je bedrijfscultuur helpt niet alleen om je imago te bewaken, het maakt ook dat potentiële werknemers veel beter kunnen inschatten of jouw bedrijf een match is voor hen of niet.