People Analytics

HR heeft een snelle evolutie meegemaakt tot een van de meest boeiende plaatsen in een onderneming. Managers en aandeelhouders realiseren meer en meer hoe inzicht in de medewerkers een directe impact heeft op de productiviteit en performantie van de onderneming zelf. Brighthouse helpt je om deze inzichten in kaart te brengen.

HR Audits

Een totaalbeeld van je organisatie.

Alvorens aan de slag te gaan en de organisatie te veranderen, is het essentieel om te weten waar de pijnpunten zitten. Blind werken, werkt niet. De Brighthouse Audits staan gekend als de meest betrouwbare en grondige triggers tot groei van een organisatie. Ze analyseren de organisatie en werken toe naar een concreet actieplan om de specifieke pijnpunten aan te pakken. Gericht en doeltreffend.

In 12 dimensies naar groei.

Met Brighthouse proberen we jouw onderneming de handvaten te geven tot verdere groei. De mogelijkheid hiertoe ligt in de handen van de mensen die de organisatie vorm geven. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen hoe jij scoort op deze 12 dimensies en meer dan 50 subdimensies. 

Verschillende invalshoeken.

Om de verschillende dimensies van een organisatie in kaart te brengen, ontwikkelde Brighthouse verschillende Audits die uiteindelijk leiden tot een 360° beeld van de onderneming. Welke audit is voor jou relevant?

 • Employer Branding Audit | Hoe kun ook jij de de beste medewerkers aantrekken en houden?
 • Recruitment Audit | Haal je het maximum aan kwalitatieve kandidaten uit jouw wervingsaanpak?
 • Imago Survey  | Hoe wordt jouw werkgeversmerk gepercipieerd door kandidaten in de markt?
 • Engagement Audit | Wat motiveert jouw medewerkers tot betere resultaten?
 • Interne Communicatie Audit | Hoe kunnen we communicatie inzetten als accelerator van groei en performantie?
 • Performance & Development Audit | Op welke manier kun je als organisatie meegroeien met jouw medewerkers?
 • Healthy Place to Work Audit | Welke gezondheidsvalkuilen zitten verborgen in jouw organisatie?

Tot slot is er ook nog de gekende People to Perform Audit. Deze verzamelt alle audits in een 360° beeld van jouw organisatie.

 

 

People to perform audit

 

Hoe scoor je ten opzichte van de benchmark?

Na afloop van de audit ontvang je een rapport met een inzicht jouw sterktes en werkpunten. Zo toetsen we jouw resultaten af met deze van andere ondernemingen in de Benelux. Dit doen we per dimensie, subdimensie en uiteraard in zijn totaliteit. 

Een concreet plan van aanpak.

Op basis van de resultaten van de Audit wordt een gericht actieplan opgemaakt waarin we gepaste acties vooropstellen die zich toespitsen op de belangrijkste uitdagingen en pijnpunten van de organisatie. Dit zorgt ervoor dat de ingrepen beperkt zijn, maar de impact op de organisatie groot en gericht.

Kortom, wat kan je verwachten van een audit?

 • Inzicht in de pijnpunten van jouw organisatie
 • Rapportering waar je strategische, tactische en operationele beslissingen kunt aan koppelen
 • Overzicht van de drijfveren van jouw medewerkers
 • Instrument om de evolutie op te volgen en jouw aanpak bij te sturen
 • Basis om de juiste tools te implementeren ter versterking van jouw organisatie

Benieuwd hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van andere gelijkaardige organisaties in de Benelux? Wil je weten welke valkuilen jouw medewerkers en organisatie afremmen in hun groei? Dan is het tijd voor een kop koffie om jouw verwachtingen goed af te stemmen.

 

Welke audit interessant is interessant voor jou?

coffee