Management & Leiderschap

Leiders en goed functionerende teams zijn de drijvende kracht achter jouw organisatie. Leiders vertalen de bedrijfsvisie naar het team en verleggen de grenzen van jouw bedrijf.

Wie zijn jouw leidinggevenden? Wat verwachten we van het leiderschap? Zijn zij klaar om de groei van jouw organisatie te versterken?

Leiderschap

Manager 2.0

De uitdagingen van managers en leiders zijn doorheen de jaren sterk verschoven. De impact van verschillende generaties op de werkvloer, de digitale (r)evolutie, snel veranderende omgevingen... Dit zijn slechts enkele van de factoren die maken dat de rol van de manager een andere dimensie krijgt. Managers zijn vooral sterke coaches geworden. Hoe ziet die manager 2.0 er uit in jouw organisatie?

Leiding geven in al zijn facetten

De specifieke behoeften van jouw bedrijf en het management staan centraal in onze aanpak. Van leiding nemen naar leiding geven, wij adviseren op verschillende domeinen naargelang de nood. 

 • Coachend leidinggeven
 • Starten met strategie als leider 
 • Persoonlijk leiderschap
 • Omgaan met weerstand 
 • Leiden & motiveren van een team doorheen veranderingen

Onze aanpak kan een individueel leer traject betreffen maar evenzeer begeleiding met hele team of het management team zijn mogelijk. We combineren verschillende methoden & tools, waaronder training, individuele of groepscoaching, intervisie,... Steeds staan actief leren, interactie en resultaat centraal. Samen gaan wij op zoek naar een aanpak op maat van jouw bedrijf en mensen.

Onze aanpak: een voorbeeld

In het kader van de snelle groei van de organisatie, wil het bedrijf X inzetten op een sterk management team. De huidige leidinggevenden zijn op vandaag met drie. Allen zijn zij vanuit expertise en anciënniteit beland in hun functie. Gezien de vele veranderingen en groei van de organisatie, is er nood aan een gerichte aanpak naar ondersteuning van het management toe.

In een eerste fase zet Brighthouse individuele Development Centers op, waarbij ingezoomd wordt op de leidinggevende vaardigheden. Op die manier kunnen we vertrekken vanuit individuele sterktes en noden. Een ontwikkelingstraject op maat wordt opgemaakt per persoon. Het leiderschapstraject bevat individuele coaching, een opleiding, teamworkshop en intervisie sessies, gespreid over de periode van een jaar. Bij één van de drie trajecten, organiseren we ook on-the-job mentoring. 

Een jaar na datum identificeren we niet enkel een geëvolueerd management team en persoonlijk leiderschap. Ook de invloed op de betrokkenheid en individuele prestaties van de teams is sterk merkbaar.

  Partnership

  Gedurende het leiderschapstraject houden we structureel bij waar we staan, zodat bijsturing steeds kan indien nodig. Zo houden we continu zicht op het bereik van het doel. Evaluatie vindt zowel tijdens als na afloop van het project plaats, waarbij we de resultaten en/of effecten in kaart worden gebracht en bijsturen steeds mogelijk is. Dit doen we omdat we geloven dat enkel duurzame oplossingen waardevol zijn.

  Waarom inzetten op de ontwikkeling van jouw leidinggevenden?

  • 70% van de vertrekkers verlaat niet de onderneming, maar hun directe leidinggevende
  • Goed leiderschap zorgt voor een groei van 48% in omzet
  • We zetten niet enkel in op managementvaardigheden, maar ook de bestaande teamdynamieken
  • Een goede manager zorgt voor 30% meer betrokkenheid bij de medewerkers
  • 21% betere bedrijfsresultaten wanneer managers coachend leidinggeven

   

  Meer informatie over onze aanpak?

  Coffee