De uitdaging

De laatste jaren is Teledesk sterk geprofessionaliseerd, zijn ze een aantal belangrijke partnerships aangegaan en hebben ze de juiste mensen aangetrokken. Het doel van Teledesk was daarbij duidelijk: ‘Groeien met de juiste focus’. Dit vertaalt zich binnen hun verhaal verder naar het feit dat de Founder Geert Verhaeghe binnen drie jaar vervangbaar wil zijn in zijn eigen organisatie. Om dit te bereiken werd de hulp van Brighthouse ingeschakeld.

Verder toewerken naar dit doel bleek tijdens het jaar waarin we met Covid geconfronteerd werden niet makkelijk te zijn. Iedereen werd onbewust gedwongen om te focussen op de kerntaken en thuiswerk werd plots de norm. Door deze uitdagende periode werd pijnlijk duidelijk dat er een uitgewerkt, uniform kader voor het personeelsbeleid binnen Teledesk ontbrak. Dit leidde tot verkeerde verwachtingen, maar ook tot en veel geld -en tijdverlies binnen het personeelsbeleid.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Foto van het team van Teledesk

 

Onze oplossing: het HR-Traject

Tijdens het HR-Traject gaan we op zoek naar wat op vandaag al dan niet werkt op vlak van hr en gaan we – aan de hand van de resultaten van onze HR-Scan – heel gericht aan de slag om de huidige hr-aanpak te optimaliseren. Zo maken we hr niet enkel rendabel, maar versterken we ook het potentieel van Teledesk om als organisatie te groeien en de bedrijfsdoelstellingen die ze voor ogen hebben ook te kunnen bereiken.

 

Stap 1: Launch Meeting

Anne-Sophie en Jasmien van Brighthouse hebben samen met Geert Verhaeghe en het volledige managementteam hun verwachtingen omgezet in duidelijke meetbare afspraken. Samen keken ze vanuit de bril van het management kritisch naar hun personeelsbeleid op vandaag.

 • Wat waren onze HR-doelen van de voorbije 2 jaar?
 • Wat hebben we daadwerkelijk bereikt als werkgever?
 • Wat zijn onze verwachtingen naar de mensen toe?
 • Wat is voor ons de ‘ideale’ werknemer?

 

Stap 2: Wenswereld

Om de wenswereld van Teledesk in kaart te brengen, vertrokken we vanuit het DNA en de visie van de organisatie om te zien wat de organisatie en alle medewerkers typeert. Via een aantal gerichte workshops werd ervoor gezorgd dat dit gedragen werd door alle managers, maar ook -en vooral-  dat ze dit gingen uitdragen naar alle medewerkers toe. Daarnaast werden ook de bedrijfsdoelen in kaart gebracht. Niet enkel de bedrijfsdoelstellingen voor het komende jaar, maar een meerjarenplan waardoor we konden anticiperen op wat komen zou. Door bovenstaande in kaart te brengen konden we een helder punt B bepalen: Teledesk wil een hr-strategie die niet door hun maar voor hun werkt en die afgestemd is op de bedrijfsdoelstellingen.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Stap 3: HR-Scan

Om in kaart te brengen wat er op vandaag al dan niet reeds aanwezig was op vlak van hr, werd er beroep gedaan op onze HR-Scan. De HR-Scan maakte duidelijk waar de sterktes en pijnpunten van Teledesk lagen en waar actie vereist was om het potentieel van het bedrijf 100% te kunnen benutten.

 

Stap 4: Actiepunten

Op basis van de HR-Scan werden er drie actiepunten vooropgesteld in een duidelijk plan van aanpak met daaraan gekoppeld een uitgewerkte tijdslijn voor het komende jaar. We startten met deze 3 prioriteiten:

 • De opzet van het organogram- en rolbeschrijvingen
 • Het uittekenen en implementeren van een duidelijke Performance Management cyclus
 • De optimalisatie van het loonbeleid

 

Stap 5: De realisatie  

 • Er werd een nieuw organogram uitgetekend die helder en efficiënt was. Deze werd heel snel omarmd door de medewerkers omdat het de communicatie en samenwerking drastisch verbeterde.
 • Er werd een duidelijke evaluatiecyclus uitgetekend, waarbij ook het management werd gecoacht in het voeren van de feedback- en evaluatiegesprekken.
 • We optimaliseerden het loonbeleid, met oog voor een win-win situatie voor zowel Teledesk als werkgever, als voor de werknemers.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Het resultaat

 • Geert ervaart als bedrijfsleider meer rust, voldoening en een sterke balans tussen zowel business als people.
 • De glasheldere rolbeschrijvingen, visie en focus bieden bovendien een houvast en een duidelijke koers. Als het doel vastligt, is het pad om te bewandelen veel duidelijker en kan de HR Manager veel krachtiger beslissingen nemen en grote sprongen maken met Teledesk.
 • Het gekozen concept slaat erg aan en de mensen halen er veel voldoening en motivatie uit. Niet alleen door het opzetten van de hr-strategie, maar ook omdat Geert en Perinne hebben durven vertragen om te versnellen.

Versterk je organisatie samen met Brighthouse

Anne-Sophie Bossuyt

Contact Anne-Sophie