De uitdaging

Reeds 7 maanden stond de vacature voor ‘Sales Manager Benelux’ zonder succes open en ook de vacature voor ‘Online marketeer ’ bleef gedurende 9 maanden oningevuld. Voor de eerste vacature had de organisatie in al die tijd 12 sollicitaties ontvangen, voor de tweede vacature waren dat er slechts 8. Dit waren bovendien telkens ongeschikte profielen.

De spanning onder de collega’s begon intussen aanzienlijk te stijgen, gezien al het extra werk voorlopig op hun schouders terecht kwam. De zaakvoerder merkte op dat het ziekteverzuim tijdens de periode van de oningevulde vacatures dan ook merkbaar hoger lag dan voorheen.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Onze oplossing

Na een intake gesprek met de klant werd besloten om een HR-Traject uit te voeren binnen de organisatie. Deze bracht enkele belangrijke pijnpunten aan het licht:

 • Reeds bij het rekruteringsproces zelf, liep het fout. Zo werden de bedrijfsreputatie enerzijds en de aantrekkelijkheid van de jobomschrijvingen anderzijds, zeer laag gescoord door de medewerkers.
 • De organisatie scoorde algemeen zeer slecht op ambassadorship, wat zich uitte in het feit dat medewerkers minder positief spraken over de organisatie naar de buitenwereld toe. Uit dieptegesprekken bleek dat medewerkers zich aan hun lot overgelaten voelden tijdens deze drukke periode, waardoor hun engagement ten opzichte van de organisatie daalde en ze zich minder ‘ambassadeur’ voelden.
 • Na verdere analyse bleek dat er bovendien onduidelijkheid bestond over de missie, visie en waarden van het bedrijf.

 

Op basis van deze resultaten werd in samenspraak met de klant beslist om een employer branding strategie op te zetten en uit te rollen. Hiervoor gingen we als volgt te werk:

 • We voerden een technische analyse uit, waarbij we bijvoorbeeld de website en sociale media kanalen van de organisatie onder de loep namen.
 • Daarnaast werd ook een strategische analyse uitgevoerd, waarbij we onder andere nagingen welke missie, visie en waarden het bedrijf wil uitdragen.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

 

Op basis van de analyse werden concrete actiepunten opgesteld en uitgevoerd, waaronder:

 • De missie, visie en waarden van het bedrijf werden scherp gesteld en kregen vervolgens een prominente plaats op de website én in de werkruimtes van de organisatie.
 • Via workshops in kleine groepjes werd gewerkt rond de waarden van het bedrijf om meer bewustzijn te creëren bij de werknemers.
 • Er werd een bedrijfsvideo opgenomen en verspreid via social media, waarin de bedrijfscultuur duidelijk naar voren komt.
 • De jobomschrijvingen werden aantrekkelijker gemaakt voor de lezer en via diverse campagnes gepromoot.
 • Een referral recruitment programma werd geïntroduceerd in de organisatie, waardoor medewerkers zelf kennissen, vrienden en/of familie konden introduceren als kandidaat voor de vacatures. Een aantal ludieke en aantrekkelijke incentive programma's werden opgezet om dit programma stevig te verankeren.

 

Resultaat

 • De vacature voor Sales Manager Benelux werd 2 maand na het doorvoeren van de acties ingevuld. Dit door een kandidaat die solliciteerde op basis van de vacaturevideo.
 • De organisatie ontving in een halfjaar tijd reeds 4 spontane sollicitaties, waarvan ze momenteel met 1 persoon in verder gesprek zijn.
 • Voor de vacature van Online Marketeer ontving de organisatie uiteindelijk 2 goede kandidaten, waarvan 1 via het referral recruitment systeem. Uiteindelijk werd deze laatste niet weerhouden, maar hij werd wel opgenomen in de wervingsreserve.

Benieuwd hoe je jouw organisatie met HR kan versterken?

Benieuwd hoe je jouw eigen merk kunt versterken?

Anne-Sophie Bossuyt

Contact Anne-Sophie